Algemene voorwaarden padellessen bij Dutch Padel School

Geldig vanaf datum 1 januari 2024

Artikel 1.

Als u lessen afneemt bij Dutch Padel School, heeft u de algemene voorwaarden gelezen en gaat u hiermee akkoord. Deze voorwaarden zijn hieronder te vinden. 

—-https://dutchpadelschool.nl/algemene-voorwaarden—-

Artikel 2. 

Een lesuur duurt 60 minuten. De trainer houdt binnen elk uur 10 minuten over om te pauzeren (lunch of diner), te overleggen met spelers of ouders of om administratie bij te houden. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over de baan (bijvoorbeeld voor inspelen). In het geval van een privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 3.

De lessen worden elke aansluitende week op een vaste locatie, dag en tijdstip gegeven met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen (Regio midden Nederland). Mocht u tijdens een van de lesdagen in de reeks niet kunnen dan kunt u een vervanger (liefst gelijkwaardig niveau) regelen die uw plek inneemt, wij kunnen geen aparte schema’s maken voor iedereen. Wij kunnen altijd een oproep doen maar indien niemand hierop reageert ligt de verantwoordelijkheid bij de cursist.

Artikel 4.

Het gefactureerde lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum en voor aanvang van de eerste les betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt dient te worden, wordt hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Duurt het dan nog 5 dagen, wordt er een tweede herinnering gestuurd. Hiervoor zullen €5,00.- administratiekosten gerekend worden.

Artikel 5.

Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de training worden ingehaald. Wanneer er geen geschikte tijd/dag/datum gevonden kan worden voor de hele groep, wordt de les gegeven wanneer de meerderheid aanwezig kan zijn.

Aan het einde van elke lessenreeks zijn een aantal inhaalmogelijkheden. Deze kunnen gebruikt worden om uitgevallen lessen (door verzuim leraar of weersomstandigheden) in te halen.

Wij werken met het volgende principe:
De eerste les die uitvalt door weersomstandigheden is voor de cursist, de tweede les die uitvalt is voor Dutch Padel School, de derde training voor de cursist en de vierde training weer voor Dutch Padel School, etc.. Mocht het voorkomen dat er lessen uitvallen die voor de cursist zijn dan krijgen zij gratis toegang tot een van onze betaalde clinics/events als compensatie.

Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de training worden ingehaald. Wanneer er geen geschikte tijd/dag/datum gevonden kan worden voor de hele groep, wordt de les gegeven wanneer de meerderheid aanwezig kan zijn.

Artikel 6.

Een eenmaal aangevangen les wordt als gegeven beschouwd en wordt in principe niet ingehaald als deze tussentijds is afgebroken.

Artikel 7.

Dutch Padel School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen tijdens de les en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 8.

Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- of schrijffouten. Dutch Padel School heeft het recht om bij druk- of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd door Dutch Padel School. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat u de privacyverklaring op de website gelezen heeft. 

Artikel 10.

Indien u de reguliere lessenreeksen afneemt, dient u lid te zijn van de vereniging of baanhuur te betalen. Uitzondering hierop zijn de proef lessenreeksen.

Artikel 11. 

Als de lessenreeks door de leerling voortijdig moet worden afgebroken, vindt er geen restitutie plaats. De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de cursist aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de cursist. Er mag in overleg met de trainer een vervanger van gelijke speelsterkte worden geregeld voor de resterende weken. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte, blessure of verhindering van een cursist.

 

Privéles

Artikel 12.

Trainingen om welke reden dan ook verzuimt door de cursist dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, kan het lesgeld in rekening gebracht worden.


Groepsles

Artikel 13.

Dutch Padel School behoudt te allen tijde het recht om de lestijd aan te passen.

Artikel 14.

Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, leraar en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 15.

De cursist wordt uiterlijk een week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van zijn/haar plaatsing. Nadat de indeling is verzonden is kan de leerling in uitzonderlijke gevallen nog maximaal drie dagen beargumenteerd vragen om een aanpassing. Hierna is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het lesgeld te voldoen.

Artikel 16.

Wij kunnen niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal niet noodzakelijk contact met u opgenomen worden. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint. 

 Klik hier om terug naar de website te gaan.

BOEK EEN CLINIC